O organizacji

Szczecińska fundacja „Słowianie Pomeranii” powstała w 2016 roku. Naszym głównym celem jest wspieranie imigrantów, w szczególności osób pochodzących z Europy Wschodniej, w rozwoju zawodowym, społecznym oraz działanie na rzecz integracji i dialogu międzykulturowego.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej (kursy jęz. polskiego), prowadzenie doradztwa i pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych cudzoziemcom oraz podejmowanie działalności kulturowo-artystycznej.

Nasza organizacja prowadzi także działalność gospodarczą. Jesteśmy certyfikowaną agencją rekrutującą wykwalifikowanych pracowników. Więcej szczegółów o działalności agencji w zakładce agencja pracy.