Agencja Pośrednictwa Pracy

Fundacja „Słowianie Pomeranii” to organizacja, zajmująca się wielostronną pomocą w adaptacji obywateli państw poza unijnych, a także certyfikowana Agencja Zatrudnienia, świadcząca usługi z zakresu zatrudniania w Polsce pracowników z państw Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Mołdawii itd.)

Jako Agencja Zatrudnienia FSP oferujemy rekrutację pracowników wykwalifikowanych, wysokiej klasy specjalistów ze wszystkich sektorów gospodarki i niewykwalifikowanych dla większości polskich branż. Jesteśmy z Państwem i pracownikami w stałym kontakcie, co znacznie ułatwia uniknięcie ewentualnych nieporozumień oraz trudności w pracy. Posiadamy dynamiczny zespół rekrutacyjny władający doskonale językiem ukraińskim, rosyjskim i polskim. Dobrze znamy mentalność osób ze Wschodu, ich oczekiwania, potencjał i możliwości.

Opieramy swoje działania na doświadczeniu i znajomości procedur formalnych związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Polski.

Proponujemy wygodną dla pracodawcy formę zatrudniania w postaci pośrednictwa jednorazowego lub leasingu pracowniczego, gdyż daje to mu pełną swobodę nie przejmując się formalnościami, opłacając jedynie rachunek usługi Agencji, może skupić się wyłącznie na korzyściach, płynących z wykonywanych przez pracowników zadań i na rozwijaniu własnego biznesu